Serveis

Gestió de menjadors escolars

A Tàndem Menjadors gestionem íntegrament el servei de menjador de l’escola aportant:

  • Menjar
  • Cuina
  • Personal
  • Projecte educatiu del menjador. s’adapta a les necessitats de cada centre
  • Gestió administrativa (emissió de rebuts i cobraments)
  • Servei d’acollida

*Si l’escola disposa de cuina in-situ el menjar s’elabora allà mateix, però en cas contrari, aquest pot ser transportat.

Menjar per col·lectius

Per petits centres i/o llocs que requereixin un determinat nombre de menús per a un col·lectiu de forma contínua o temporal oferim la possibilitat de transportar-los el menjar podent aportar part de l’equipament en cas que no en disposin.